اصلاح آیین نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری

مصوب ۱۴۰۲/۴/۱۱ رئیس قوه قضاییه ۱۴ تیر ۱۴۰۲ اصلاح آیین نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری در اجرای مواد ۲۲ و ۲۶ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ و بنا به پیشنهاد کانون های وکلای دادگستری، آیین ن ...