اصلاحیه تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری ۱۴۰۲

اصلاحیه تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری ۱۴۰۲ (بخشنامه شماره ۹۰۰۰۵۲۲۰۸/۱۰۰ تاریخ ۱۴۰۳/۸/۲۰ رییس قوه قضائیه) در اجرای ماده ۲۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱/۰۱/۱۸ مجلس شورای اسلامی و ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقت ...

اصلاح آیین نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری

مصوب ۱۴۰۲/۴/۱۱ رئیس قوه قضاییه ۱۴ تیر ۱۴۰۲ اصلاح آیین نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری در اجرای مواد ۲۲ و ۲۶ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ و بنا به پیشنهاد کانون های وکلای دادگستری، آیین ن ...

اصلاحیه دستورالعمل نحوه دفاع از دعاوی طرح شده علیه قوه قضاییه

در اجرای فصل سوم سند تحول قضایی مبنی بر تمرکززدایی، «دستورالعمل نحوه دفاع از دعاوی طرح شده علیه قوه قضاییه»، مصوب ۳/۷/۱۴۰۰ به شرح زیر اصلاح می شود. الف) ماده ۱ به شرح زیر اصلاح و تبصره های آن ابقاء می شود: ماده۱ـ دفاع از دعاوی طرح شده علیه واح ...

آیین‌نامه حق‌ الزحمه داوری

در اجرای مقررات ماده ۴۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری، “آیین‌نامه حق الزحمه داوری” به شرح مواد آتی است. آیین‌نامه حق الزحمه داوری ماده ۱– میزان حق الزحمه داوری و ...

ابطال یک ماده از شیوه نامه پذیرش درخواست اجرای اسناد رسمی در مورد چک در هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای شماره ۲۹۵۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۲۳ بهمن ۱۴۰۰۰ 5,107 خواندن این مطلب 5 دقیقه زمان میبرد شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۹۵۸    تاریخ دادنامه: ۱۲؍۱۱؍۱۴۰۰    شماره پروند ...