درباره ما

قالبی نو برای ارتباط وکیل و موکل

اگر این بحث که تغییر الگو­ها در زندگی به یک باره و انقلابی انجام می­ گیرد یا تدریجی به کنار نهیم، نمی­ توانیم شک کنیم که دنیای مدرن، خواه آن را از سه قرن پیش آغاز کرده باشیم خواه هرهنگام نزدیک­تر زندگی را پیچیده کرده. پس به ناچار باید به موج چهارمی بی­اندیشیم که با برتری دادن به دنیای مجازی زندگی را دگرگون کرده، روابط را پیچیده ساخته و از حالت ارتباط ­های چهره به چهره ی سنتی خارج نموده است. آینده پژوهی وکالت نیز از این قاعده مستثنی نیست. با وجود رخنه­­ ی محافظه کاری در جامعه­­ ی حقوقی از این پس ارتباط وکیل و موکل در قالب­ های نو تعریف می­ شود. هم، پیچیدگی مقررات و هم، بسامد بالای موضوعات درگیرکننده­ ی وکلا موجب می ­شود هیچ وکیلی تنها از عهده­ ی همه­ ی مسائل برنیاید. پس گرد آمده­ ی همه­ ی این مؤلفه­ ها ما را در مؤسسه­ حقوقی دادفران شکیبا بر آن داشت تا آموخته ها و اندوخته­ های خویش را با یکدیگر بیامیزیم و چهره­ ای تازه از خدمات حقوقی در اختیار شهروندان قرار دهیم. نگاهی گذرا به سبک کار و تجربه­ های عملی و ذخیره­ های نظری تک تک اعضای مؤسسه نشان می­ دهد راهی پر و پیمان را پشت سر نهاده و در مسیر قله گام می ­زنند. اینک که به لطف پروردگار این همگرایی رخ داده آن را به فال نیک می­ گیریم تا گره ­های بیشتری از شهروندان بگشاییم. اینجا به همین اندازه بسنده کنیم که ما با برخورداری از گنجینه ی درخور اعتنایی از مباحث نظری و ره­ یافت های عملی می­توانیم در موضوعات تخصصی برای شهروندان و حتی برای وکلای دادگستری که هنوز در راه تخصص­ گرایی قدم نگذاشت ه­اند راهگشا باشیم.

About Us

اعضای شکیبا

ما به دست آورد های تیم مفتخریم

Dr.Ali Saberi

علی صابری

وکیل پایه یک دادگستری
کارشناسی حقوق/ دانشگاه تهران
کارشناسی ارشد حقوق خصوصی/ دانشگاه تهران
دکتری حقوق خصوصی/ دانشگاه تهران
عضو چهارمین دوره شوای شهر تهران و نیز عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورا
Ali Majd

علی مجد

وکیل پایه یک دادگستری
کارشناسی حقوق/ دانشگاه تهران
کارشناسی ارشد حقوق بین الملل/ دانشگاه تهران
کارشناسی ارشد حقوق دریایی/ دانشگاه Dalhousie کانادا

Mostafa

مصطفی کاظمی

وکیل پایه یک دادگستری
کارشناسی حقوق/ دانشگاه تهران
کارشناسی ارشد حقوق خصوصی/ دانشگاه تهران
دکتری حقوق خصوصی/ دانشگاه شهید بهشتی

برخی از موکلین

اعتماد دوجانبه حقوق و تجارت