آیین نامه تعرفه حق الوکاله سال 98

آیین نامه تعرفه حق الوکاله سال 98 گامی به پیش، گاهی به پس حسین مشایخی وکیل پایه یک دادگستری پس از گذشت حدود 5 سال و چکش خوردن در کارگروه های کانون و قوه قضائیه، سرانجام آیین نامه جدید تعرفه حق الوکاله در تاریخ 1398/12/28 به تصویب رئیس قو ...

ماده 12 و ماده 56 قانون حفظ و بهره برداری از جنگل ها و مراتع (2)

این دادخواست را بخوانید. نکات حقوقی آن جالب است البته چون در زمان های گوناگون و با ویرایش های پی در پی افرادی متفاوت رو به رو شده ادبیات آن ناهمخوان است. فشردگی زمانی به هنگامی که وکالت را پذیرفتم 26 اسفند 98 مانع شد آن را بازنویسی کنم اما به هر حال ...

ماده 56 قانون حفظ و بهره برداری از جنگل ها و مراتع

دادخواست خواهان: غلامحسین اسدیان خواندگان: 1-اداره منابع طبیعی شهرستان شمیرانات : رودبار قصران- جاده فشم- نرسیده به رودک    2-اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران: تهران-بزرگراه نواب صفوی –بالاتر از میدان جمهوری اسلامی ...

دیوان عدالت اداری

خواهان: غلامحسین اسدیان فرزند محمد حسین  بشماره ملی: 0450677370 خواندگان: 1-اداره منابع طبیعی شهرستان شمیرانات : رودبار قصران- جاده فشم- نرسیده به رودک    2-اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران: تهران-بزرگراه نواب صفوی ...

سنجش رهایی بخش (2)

برخوردهای چندگانه در دادسرای کانون ما دادفران علی صابری میرشمس الدین ادیب سلطانی در برگردان پارسی آموزه و کتاب " کانت "  که کسانی مانند عزت الله فولادوند و دیگران، نقد عقل محض یا عقل نظری و ... نامیده بودندش آن را "سنجش خرد ناب" نام ن ...

حقوق و ادبیات (11)

 علی صابری تجارب عيني بيست و هفتم- تأثير اشتباه ادبي (املايي) خواهان در نتيجه دعوا  حقوق از زمره علوم اجتماعي است و سهم انديشه هاي انساني  در اين علوم، برخلاف علوم طبيعي كه بر مدار قواعد ثابتي حركت مي كنند، بسيار است. حتي جام ...

حقوق و ادبیات (10)

علی صابری پیشکش به دکتر مرتضی کلانتریان که برگردان هایش به پارسی در حقوق و ادبیات شهره است و جرقه ذهنی این ستون از کتاب ایشان برگرفته شده. هم رمان برگردانده، هم متن حقوقی و هم ... و همه عالی. آه که اندازه اش دانسته نشده و سپاس گفته نشده است. د ...

حقوق و ادبیات (9)

علی صابری پیشکش به دکتر حسن جعفری تبار که عناوین نوشته هایش ادبیاتی نو در حقوق آفرید و چه زیبا در زیرعنوانی موضوع نوشته را توضیح داد. متن نوشته ها نیز ادبی است و کارا و نه فقط زیبا. در دادنامه شماره  9209970909100013 مورخ 92/10/17 شعبه 6 شهرس ...

حقوق و ادبیات (8)

حقوق و ادبیات (8) علی صابری دادنامه پیش رو را از آن جهت برگزیدم تا ببینید می توان با واژه های پارسی و واژه های غیر پیچیده در علم حقوق نیز قلم زد . می توان از دوباره گویی و دوباره نویسی واژه های ناآشنا با گوش مردم گریخت و با حفظ کارآیی زیبا نیز ...