خون های آلوده

خواهان : خانم ل.پ به نشانی ….

خواندگان: 1- سازمان انتقال خون ایران به نشانی بزرگراه شيخ فضل‌اله نوري- تقاطع بزرگراه شهيد همت- جنب برج ميلاد- سازمان انتقال خون ايران 2- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به نشانی تهران، شهرك قدس، خيابان سیمای ایران، بین فلامک و زرافشان، ستاد مركزي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 

 تعیین خواسته و بهای آن: الزام خواندگان به جبران خسارت مادی و معنوی ناشی از ابتلای موکل به هپاتیت B و پرداخت هزینه های درمان گذشته، حال و آینده، نیز پوزش خواهی رسمی در جراید بر پایه قانون مسئولیت مدنی و  پرداخت تمام زیان های دادرسی به شرح متن دادخواست.  موضوع مشمول بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت است و تمبر بر همین پایه ابطال خواهد شد از جهت قابلیت اعتراض به مرجع آن مقوم به 21.000.000 ریال .

دلایل و منضمات: مدارک و مستندات مثبت هموفیل بودن نامبرده و استفاده از فاکتور 10 ، نیز مستندات نشانگر ابتلاء نامبرده به هپاتیت  B و تبدیل آن به سرطان کبد و انجام پیوند عضو . استفاده از نظر پزشکی قانونی و ارجاع بدان جهت برآورد زیان های مادی . وکالتنامه

رئیس ارجمند دادگاه های عمومی حقوقی شهر تهران

با درود و سپاس

بدینوسیله به آگاهی می رسانیم :

  1. دادخواه مادرزاد هموفیل بوده و نیازمند استفاده از فاکتور 10 که به گونه ای فاکتور انعقادی است.
  2. این نیاز دائمی است و و در نتیجه خواهان استفاده کننده همیشگی از فرآورده های خونی تلقی می شود.
  3. خواندگان به نمایندگی دولت جمهوری اسلامی ایران مسئول تولید، واردات، نظارت و پخش همه ی فرآورده های خونی به گونه ی انحصاری بوده و هستند و این تصدی گری همچنان پابرجاست.
  4. عیب و نقص ابزار و وسایل اداری دولت و به عبارتی تقصیر سازمانی در راه انجام مسئولیت و وظیفه بند پیش گفته محرز و مسلم است و در مجامع علمی و تحقیقاتی پیش از این به اثبات رسیده است. در نظریه ی سازمان بازرسی کل کشور به عنوان نهاد ناظر بازتاب یافته سازمان پزشکی قانونی آن را مدلل ساخته و دست مایه ی دادنامه ی دادگاه های حقوقی در بیش از 3000 پرونده قرار گرفته است .
  5. دگرسانی افراد از جهت سن، جنس، تحصیل، موقعیت خانوادگی، وضعیت زندگی و جغرافیای محل سکونت آنچنان است که اگر در جامعه ی آماری ایشان ابتلا به هپاتیت و غیره گسترده تر از جامعه آماری عمومی باشد گریز و گزیزی نیست که عامل مشترکی این بیماری را برایشان رقم بزند و این عامل چیزی نیست جز استفاده از فرآورده ی خونی که در صورت آلودگی خطرآفرین است . به زبان علمی آموزه ی اثبات از راه حذف در حقوق خارجی ( فرانسه) و برهان سبر و تقسیم در منطق و اصول فقه ما موجب می شود آلوده شدن و ابتلا را ناشی از فرآورده خونی آلوده بدانیم بدین سان با اثبات عیب و نقص پیش گفته و محرز بودن استفاده دائم موکل از فرآورده ها و دچار شدن وی به هپاتیت B مسئولیت مدنی دولت پدیدار می شود.
  6. با تکیه بر اسناد و مدارک پیوست دادخواست مبتلا شدن موکل به هپاتیت B پی گرفت این بیماری در ایشان و بدل شدنش به سرطان کبد و ضرورت پیوند کبد محرز و مسلم است. حتی پس از پیوند نیز نامبرده باید تا پایان زندگی دارو مصرف کند تا هپاتیت بازنگشته یا تشدید نشود. در خطرناک بودن این بیماری و ضرری تلقی شدن آن و نیز ورود خسارت هیچ انسان عاقلی تردید ندارد. توضیح بیشتر نیاز نیست.
  7. پس ورود زیان محرز، مسئولیت مدنی دولت مسلم و رابطه سببیت و علیت بین فعل زیانبار و خسارات وارد شده نیز قطعی است و این یعنی جمع بودن عناصر مسئولیت مدنی. یادمان نرود که موکل نه پیشینه ی بیماری خطرناک داشته، نه زندگی پرخطر و نه سابقه هپاتیت در خانواده. پس مبتلا شدنش از راه فرآورده خونی آلوده چون و چرا ندارد. مدعی خلاف باید بار اثبات را به دوش گیرد.
  8. و اما در مورد زیان های مورد درخواست؛ نخست آنکه هپاتیت و سرطان کبد که به پیوند منجر شده زیانی است جسمی و به گفته فقها باید در قالبی تدارک شود که چیستی آن عوض نفس و مادون نفس است. نامش در فقه ما خون بها یا دیه است که چون پرونده کیفری نیست چیزی مانند یا همپایه ی دیه را به کار گرفته و درخواست می کنیم. بدین سان در ماده 14 آیین دادرسی کیفری و تبصره های آن چگونگی واپسگرایی در نظام قضایی و حقوقی ما است گرفتار نشده و افزون بر لزوم تدارک زیان جمسی (عوض نفس یا مادون نفس) در هر قالب و با هر نامی که تعیین آن با دادگاه است، جبران زیان معنوی با پرداخت پول و نیز تدارک هزینه های درمان گذشته، حال و آینده که زیان به مال و اقتصادی است مورد درخواست است. دیگر آنکه برای اعاده حیثیت و دفع و رفع شبهه ی آلودگی از راه های دیگر الزام خواندگان به پوزش خواهی رسمی را خواستاریم.
  9. درباره ی هریک از بندهای پیش گفته توضیح مفصل در آینده پیشکش خواهد شد.

با سپاس دوباره

دادفران خواهان

دیدگاه شما