نظریه مشورتی شماره 7/99/1440

شماره نظریه : 7/99/1440 شماره پرونده : 99-116-1440 ح تاریخ نظریه : 1400/02/06 استعلام : آیا سهامداران شرکت #سهامی_خاص می‌توانند علیه #مدیران شرکت در خصوص عملکرد آنان دعوای کیفری یا حقوقی مطرح کنند؟ پاسخ : اولاً، برابر ماده 276 لایحه قانو ...