شادباش

سرکار خانم زرین ماه انتصاب جنابعالی به سمت مشاور حقوقی و سرپرست کمیته انضباطی فدراسیون کشتی علاوه بر آنکه نشانه ی دانایی و توانایی شما در عرصه حقوق ورزشی است، بیانگر راه روشن پیش روی بانوان وکیل و توان بالقوه همکاران ارجمندمان در عرصه های مختلف ح ...