ماده 12 و ماده 56 قانون حفظ و بهره برداری از جنگل ها و مراتع (2)

این دادخواست را بخوانید. نکات حقوقی آن جالب است البته چون در زمان های گوناگون و با ویرایش های پی در پی افرادی متفاوت رو به رو شده ادبیات آن ناهمخوان است. فشردگی زمانی به هنگامی که وکالت را پذیرفتم 26 اسفند 98 مانع شد آن را بازنویسی کنم اما به هر حال ...

ماده 56 قانون حفظ و بهره برداری از جنگل ها و مراتع

دادخواست خواهان: غلامحسین اسدیان خواندگان: 1-اداره منابع طبیعی شهرستان شمیرانات : رودبار قصران- جاده فشم- نرسیده به رودک    2-اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران: تهران-بزرگراه نواب صفوی –بالاتر از میدان جمهوری اسلامی ...