ابطال یک ماده از شیوه نامه پذیرش درخواست اجرای اسناد رسمی در مورد چک در هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای شماره ۲۹۵۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۲۳ بهمن ۱۴۰۰۰ 5,107 خواندن این مطلب 5 دقیقه زمان میبرد شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۹۵۸    تاریخ دادنامه: ۱۲؍۱۱؍۱۴۰۰    شماره پروند ...

دستورالعمل نحوه دفاع از دعاوی طرح‌شده علیه قوه قضاییه ابلاغ شد

دستورالعمل نحوه دفاع از دعاوی طرح‌شده علیه قوه قضاییه از سوی محسنی اژه‌ای رییس قوه قضاییه ابلاغ شد. به منظور بهینه‌سازی و ساماندهی دفاع از دعاوی طرح شده علیه قوه قضاییه و ایجاد هماهنگی لازم بین واحدهای مربوطه، «دستورالعمل نحوه دفاع از دعاوی طرح ش ...