تصویب نامه درخصوص اصلاح آیین نامه تضمین معاملات دولتی

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ هیات وزیران درخصوص "اصلاح آیین نامه تضمین معاملات دولتی" طی نامه شماره ۵۲۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد. وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان برنامه و بودجه کشور هيئت و ...