تاثیر پیشرفت تکنولوژی در اثبات جرم رابطه نامشروع

تاثیر پیشرفت تکنولوژی در اثبات جرم رابطه نامشروع مرتضی درویشی بسمه تعالی آن چیزی که در شروع، باید به آن توجه گردد این موضوع است که با توجه به اینکه بخش زیادی از قوانین ما، علی الخصوص قانون مجازات، برگرفته از فقه و اسلام میباشد، جرم رابطه نا ...