اطلاعیه

همکاران گرامی با سلام و احترام در راستای توسعه خدمات مؤسسه حقوقی دادفران شکیبا و در جهت تأکید بر تخصصی سازی امر وکالت خواهشمند است کسانی که درباره موضوع حجر تحقیقات نظری یا تجربه های عملی دارند لطفاً با ارائه مصادیق و محتویات امور پیش گفته با ...