وجه التزام (7)

کتاب ارزشمند دیو در شیشه ی دکتر جعفری تبار را بخوانید. برای نمونه در بحث وجه التزام که موضوع این ستون است با حفظ حق نویسنده و ناشر، بخش های مستقیم را می آورم هر چند یکی دو جای دیگر کتاب نیز به عنوان نمونه به وجه التزام اشاره شده. نیز تفسیر درخشان اس ...

وجه التزام (6)

علی صابری پیشکش به استاد عزت الله عراقی. پیش از این نیز درباره این پیشکش کردن ها نگاشته بودم که ته مایه همه آن ها دلیست اما گاه پیشکش شونده کاری کرده که دل را رهنمون شده ، استاد عراقی از جمله این هاست . پیش تر در مورد ورودم به دانشگاه و کلاس م ...

وجه التزام (5)

نقد دادنامه ٩٤٠١٢٢٨ شعبه ١١٨ دادگاه حقوقي تهران در رابطه با تعديل وجه التزام ١- وجه التزام، مبلغ از پيش تعيين شده در قرارداد را گويند كه متعهد ملتزم مي گردد براي تخلف از انجام تعهدات قراردادي خود پرداخت نمايد. ٢- تخلف قراردادي موضوع م ...

وجه التزام (4)

وجه التزام در حقوق ایران علی صابری بی گمان دادنامه را در محیط مجازی یافته ام. اما باز نمی دانم چه کسی آن را برایم فرستاده، هرکه هست سپاسش باد. نیز از نظر خودم قرار بود با عباس میرشکاری بر روی دادنامه کار کنیم. کم علاقه گی وی به مباحثی که آیین ...

وجه التزام (2)

برگرفته از کانال دکتر عبدالله خدابخشی وجه التزام، جغدی شوم بر آسمان حقوق قراردادها مقررات بسیاری مانند ماده 509-9 اصول اروپایی مربوط به حقوق قراردادها، بند 3 ماده 163 قانون تعهدات سوییس و ماده 1231-5 قانون مدنی (اصلاحی 2016) فرانسه، اجازه ...

وجه التزام در حقوق ایران

علی صابری با سپاس از سیده زهرا احمدپناه (رها) و نیز برادرانم محمد صابری و مصطفی کاظمی ماسوله. جلسه های چهارشنبه های دفترم که نیست پرسش های همکاران و پرونده ها و دادنامه ها جسته و گریخته به آگاهی ام می رسد. این یکی نیز از همان هاست. در سالن عمو ...