نقد و بررسی قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

فایل صوتی جلسه چهارشنبه

موضوع: نقد و بررسی قانون کاهش مجازات حبس تعزیری
سخنران: جناب آقای منصور ضیائیان
زمان: چهارشنبه 4 تیر 99
مکان :مؤسسه حقوقی دادفران شکیبا

دیدگاه شما