مباحث قراردادی در شرکت های تجاری

مؤسسه حقوقی دادفران شکیبا با بهره گیری از اعتماد موکلین و مجموعه های همراه خود اقدام به ارتقاء دانش قراردادی مدیران و تصمیم سازان بنگاه های اقتصادی نموده است. در این راستا دوره ای با عنوان ” مباحث قراردادی در شرکت های تجاری ” تدارک دیده شد و برای اولین بار در دو مجموعه ” گروه کارشناسان ایران” و ” گروه مهد سرمایه گذاری خاورمیانه” به صورت جداگانه برگزار گردید. خلاصه مباحث مطرح شده با تأکید بر موضوعاتی چون تضامین قراردادی، نظام پرداخت، حل اختلاف و فسخ قرارداد در فایل صوتی پیوست در اختیار علاقه مندان اعم از حقوقی و غیرحقوقی است.

فایل صوتی با موضوع مباحث قراردادی در شرکت های تجاری (بخش اول)

فایل صوتی با موضوع مباحث قراردادی در شرکت های تجاری (بخش دوم)

سخنرانان: علی صابری ، محمدعلی مجد،مصطفی کاظمی

شنبه 14 اردیبهشت 98

شرکت گروه کارشناسان ایران

دیدگاه شما