ماده 56 قانون حفظ و بهره برداری از جنگل ها و مراتع

دادخواست

خواهان: غلامحسین اسدیان

خواندگان: 1-اداره منابع طبیعی شهرستان شمیرانات : رودبار قصران- جاده فشم- نرسیده به رودک    2-اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران: تهران-بزرگراه نواب صفوی –بالاتر از میدان جمهوری اسلامی – خیابان شهید کلهر غربی پلاک 246

وکیل:   1-مهدی شیرخانی بشماره

         2-علی صابری

خواسته : اعتراض به آگهی تشخیص و  رای کمیسیون  ماده 56  قانون  حفاظت  و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور نسبت به مساحت 1331 متر مربع از پلاک 35 اصلی روستای کند علیا لواسان کوچک بخش 11 تهران موسوم به منطقه اشکسته- قار  با احتساب کلیه خسارات دادرسی از جمله هزینه دادرسی ، حق الوکاله و دستمزد کارشناسی

دلایل و منضمات: 1-قرار اناطه صادر شده بشماره دادنامه 9809972218900909 مورخ 11/10/1398 از شعبه 103 دادگاه کیفری دو بخش لواسانات 2-محتویات پرونده بشماره 9809982218900384 بشماره بایگانی 980424 شعبه 103 مذکور          3-رونوشت گواهی شده نظریه کارشناسی اخذ شده در پرونده شماره 78/27/1163 شعبه 27 دادگاه تجدید نظر استان تهران  4- رونوشت گواهی شده 3 فقره استشهادیه محلی  5-تحقیق و معاینه محل  6- ارجاع به کارشناسی و کسب نظر فنی در صورت نیاز و لزوم   7-وکالتنامه

ریاست محترم دادگستری استان تهران

با درود و سپاس

در اجرای تبصره ماده 9 قانون افزایش بهره وری کشاورزی به شرح ذیل نسبت به آگهی تشخیص موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع و رای کمیسیون مذکوراعتراض داشته ، در خواست رسیدگی و نقض آن را نسبت به مساحت 1313 متر مربع از اراضی پلاک 35 اصلی روستای کند علیا لواسان کوچک بخش 11 تهران خواستاریم و فشرده ادعا و توضیحات آنکه :

1-مورث موکل آقای محمد حسین اسدیان بیست سال پیش (1378) با پیگرد خواندگان ناچار گردیدبرای اثبات حقانیت خویش مبنی بر قدمت تصرفات وعدم شمول قانون پیش گفته به متصرفاتش  جلب نظر کارشناس را خواستار شود که خوشبختانه کارشناس محترم در نظری که پیوست دادخواست است خطاب به شعبه 27 دادگاه تجدید نظر استان تهران ضمن انعکاس وضعیت طبیعی ملک آن را از جهت نوعیت صریحاً و مستدلاً مستند به استناد و مدارک و بررسی های فنی، غیر ملی و دارای سابقه احیاء و عمران دانسته و اعلام کرده است.

2-اکنون با توجه به شکایت کیفری طرح شده علیه موکل در شعبه 103 دادگاههای کیفری دو بخش لواسانات  نامبرده در دفاع از خویش ضمن تاکید بر موروثی بودن زمین و فقدان سوء نیت  با تکیه  بر نظر کارشناسی پیش گفته  به  آگهی تشخیص ، رای کمیسیون  ماده 56 و طی شدن تشریفات ناظر بدان اعتراض کرده و مدعی غیر ملی بودن موضوع شکایت شده است که خوشبختانه دادرس گرامی دادگاه با تشخیص لزوم صدور قرار اناطه تصمیم شایسته را گرفته اند.

3-با پیش نهادن این دادخواست و پیوست کردن نظر کارشناسی پیش گفته ونیز 3 فقره استشهادیه محلی و درخواست صدور قرار تحقیق و معاینه محل ، نیز اخذ دوباره نظریه کارشناسی در صورت لزوم ، رسیدگی شایسته و صدور  حکم به نفع دادخواهمان  (موکل) را خواستاریم.

با سپاسی دوباره  

دادفران خواهان

علی صابری- مهدی شیرخانی

یک پاسخ

دیدگاه شما