شادباش

سرکار خانم زرین ماه

انتصاب جنابعالی به سمت مشاور حقوقی و سرپرست کمیته انضباطی فدراسیون کشتی علاوه بر آنکه نشانه ی دانایی و توانایی شما در عرصه حقوق ورزشی است، بیانگر راه روشن پیش روی بانوان وکیل و توان بالقوه همکاران ارجمندمان در عرصه های مختلف حقوقی است. از طرف اعضای محترم مؤسسه حقوقی دادفران شکیبا این مهم را به جنابعالی تبریک گفته و بالندگی روز افزون این جمع صمیمی و پرتلاش را از ایزد منان خواستاریم.

مؤسسه حقوقی دادفران شکیبا

دیدگاه شما