سوگداشت

خبر درگذشت مادر جناب آقای مظاهر ابراهیمی همه ما را در غم و اندوه فرو برد. گرچه کمتر واژه­ای توانایی جبران فقدان مادر را داراست، بر خود واجب می­دانیم که به ایشان و خانواده محترمشان تسلیت عرض کرده و به مانند همیشه از پروردگار برای عزیز از میان رفته آمرزش و برای بازماندگان و به ویژه همکار عزیزمان نعمت شکیبایی خواستاریم که با “هر بلایی صبر هم گفتند می آید”.

دیدگاه شما