حمایت از علایم و نام های تجاری و چالش های آن در رویه قضایی

فایل صوتی نشست علمی با عنوان حمایت از علایم و نام های تجاری و چالش های آن در رویه قضایی

سخنرانان:
دکتر سید حسن میرحسینی
دکتر محبوب افراسیابی
دکتر محسن صادقی

زمان برگزاری :یکشنبه ۲۲ دی ۹۸

مکان برگزاری :کانون وکلای دادگستری مرکز -سالن اقبال

دیدگاه شما