حقوقی سازی شرکت­های تجاری

گامی بزرگ برای ایجاد نظم حقوقی

با آسیب شناسی ساز و کار حقوقی بنگاه­های اقتصادی ایرانی، مؤسسه حقوقی دادفران شکیبا با همکاری موکلین خود اقدام به اجرای طرح حقوقی سازی شرکت­های تجاری طبق سرفصل­های ذیل نموده است:

  1. تبیین انواع و نحوه ارائه خدمات حقوقی به شرکت
  2. به روز رسانی و یکسان سازی اسناد و قراردادهای شرکت
  3. آسیب شناسی فرآیند نقش آقرینی امور حقوقی شرکت
  4. تدوین استراتژی حقوقی برای شرکت

دیدگاه شما