توصیف خواسته و نحوه تغییر دعوا موضوع ماده ۹۸ آ.د.م.

فایل شنیداری سخنرانی: توصیف خواسته و نحوه تغییر دعوا موضوع ماده ۹۸ آ.د.م.

سخنران : دکتر حسن محسنی وکیل دادگستری و عضو هیات علمی دانشگاه تهران

سه شنبه ۱۷ دی ۹۸ ساعت ۱۳

تالار جلالی نایینی

دیدگاه شما