تصویب نامه درخصوص تعیین فهرست گروه مودیانی که در سال 1400 ملزم به ثبت نام در سامانه مؤدیان و صدور صورتحساب الکترونیکی نمی باشند

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تعیین فهرست گروه مودیانی که در سال 1400 ملزم به ثبت نام در سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی نمی باشند ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1400/01/22 هیات وزیران درخصوص “تعیین فهرست گروه مودیانی که در سال 1400 ملزم به ثبت نام در سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی نمی باشند” طی نامه شماره 6315 مورخ 1400/01/24 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی

هيئت وزيران در جلسه 22/1/1400 به پیشنهاد شماره 195298/2 مورخ 6/12/1399 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره ماده (2) قانون پایانه­های فروشگاهی و سامانه مؤدیان – مصوب 1398- تصويب کرد:

فهرست گروه مؤدیانی که در سال 1400 ملزم به ثبت نام در سامانه مؤدیان و صدور صورتحساب الکترونیکی نمی‌باشند به شرح زیر تعیین می‌­شود:

1- اشخاص حقیقی موضوع ماده (81) قانون مالیات‌های مستقیم.

2- اشخاص حقیقی موضوع ماده( 142) قانون مالیات‌های مستقیم.

3- صاحبان مشاغل (اشخاص حقیقی) گروه سوم موضوع آیین­نامه اجرایی ماده (95) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم – مصوب 1394 – که صرفاً فروشنده و ارایه­کننده کالا و خدمات معاف از مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده – مصوب 1387- می‌باشند.

تبصره – مشاغل و حرفی که مشمول فراخوان شماره 31092/268/د مورخ 1/7/1398 سازمان امور مالیاتی کشور موضوع تبصره (2) ماده (169) قانون مالیات‌های مستقیم و جزء (2) بند (ح) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور شده‌اند، مشمول تبصره ماده (2) قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مؤدیان – مصوب1398- نمی‌شوند.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رييس ­جمهور

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور

دیدگاه شما