اطلاعیه

همکاران گرامی

با سلام و احترام

در راستای توسعه خدمات مؤسسه حقوقی دادفران شکیبا و در جهت تأکید بر تخصصی سازی امر وکالت خواهشمند است کسانی که درباره موضوع حجر تحقیقات نظری یا تجربه های عملی دارند لطفاً با ارائه مصادیق و محتویات امور پیش گفته با مؤسسه تماس بگیرند.

دیدگاه شما