باز پس دادن حساب ایام تصدی وکالت (16)

اگر ثابت شود که وکیل مصلحت موکل خود را در فروش آپارتمان رعایت نکرده و در نتیجه از شرط قانونی و تباتی وکالت تخلف کرده باشد عمل او فضولی و معامله انجام‌ شده باطل است. رای دیوان ✍️نظر به اینکه ثمن معامله‌های عرفی و غیررسمی معمولاً بیشتر از مبلغ ذ ...

نوروز باستانی خجسته و فرخنده باد

نو شدن قرن خورشیدی شاید رهگشا باشد تا دست کم تندرستی به میان ما بازگردد. گرچه دگردیسی هایی این چنین بیشتر پایه ی قراردادی دارند (قرن- سال) اما شاید بتوانند نماد باشند تا امید به انسانها برگردد، کوشش برای دگرگونی های درونی وبرونی از سر گرفته شود ...

دستورالعمل اجرای قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی

در اجرای قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی مصوب ۱۳۹۸ و نظر به وظیفه ذاتی قوه قضاییه در مبارزه با فساد، حمایت قانونی از ثروت‌های مشروع، اهتمام در تأمین امنیت سرمایه گذاری و به منظور تبیین نحوه رسیدگی به اموال ...

قانون دائمی نمودن قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد (مصوب ۱۲/۶/۱۳۹۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام)

نامه شماره ۱۳۴۴۰۱ مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۹۹ نهاد ریاست جمهوری وزارت اطلاعات وزارت دادگستری وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان برنامه و بودجه کشور سازمان اداری و استخدامی کشور در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ای ...

ابلاغ بخشنامه «الزام دادسراها و دادگاه‌ها به پذیرش مستقیم شکایات مردم»

بخشنامه «الزام دادسراها و دادگاه‌ها و ضابطان دادگستری به پذیرش مستقیم شکایات مردم» به منظور افزایش دقت و سرعت در ارائه خدمات قضایی و کاهش اطاله دادرسی در تقدیم شکایات و اطلاع‌رسانی به اصحاب پرونده در مراحل تحقیقات مربوط از سوی رئیس قوه قضاییه ابلاغ ...