قانون دائمی نمودن قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد (مصوب ۱۲/۶/۱۳۹۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام)

نامه شماره ۱۳۴۴۰۱ مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۹۹ نهاد ریاست جمهوری وزارت اطلاعات وزارت دادگستری وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان برنامه و بودجه کشور سازمان اداری و استخدامی کشور در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ای ...