قانون حمایت از اطفال و نوجوانان

قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در جلسه علنی روز سه شنبه ۹۹/۰۲/۲۳ تصویب شد و طی نامه شماره ۲۸۷۵۳ مورخ ۹۹/۰۳/۲۲ از سوی رییس جمهور ابلاغ گردید. قانون حمايت از اطفال و نوجوانان فصل اول- كليات ماده۱- اصطلاحات به‌كار رفته در اين قا ...