ماده 56 قانون حفظ و بهره برداری از جنگل ها و مراتع

دادخواست خواهان: غلامحسین اسدیان خواندگان: 1-اداره منابع طبیعی شهرستان شمیرانات : رودبار قصران- جاده فشم- نرسیده به رودک    2-اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران: تهران-بزرگراه نواب صفوی –بالاتر از میدان جمهوری اسلامی ...