ثبت بین المللی علامت تجاری

ثبت بین­ المللی علامت تجاری شیما مهدوی عرب در دنیای تجاری امروز با ارزش ترین دارایی هر کسب و کار، علامت تجاری یا برند آن است. بطور معمول حمایت از برند در هر کشور مستلزم ثبت آن علامت در همان کشور است. اما برای کسانی که مراودات تجاری بین­المللی ...