تاثیر رویه قضایی در تحول حقوق و نقش وکیل در سامان یافتن رویه قضایی

فایل شنیداری نشست علمی با موضوع « تاثیر رویه قضایی در تحول حقوق و نقش وکیل در سامان یافتن رویه قضایی » سخنران : دکتر علی آزمایش ، وکیل پایه یک دادگستری، دانشیار و عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران زمان:پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۹۸ مکان:سال ...