بررسی تحولات اخیر قانون صدور چک

بخشنامه مورخ 1399/09/19 بانک مرکزی در خصوص تکالیف مقرر در قانون صدور چک و اطلاعیه­ های قبل و بعد از آن گرچه تا حدودی تکلیف برخی از مقررات زمین مانده اصلاحات قانون صدور چک مصوب 1397 را مشخص نمود، لکن سؤالات و ابهاماتی همچنان به جای مانده که مرور ...