ویروس و بازخوانی حقوقی آن

مسئولیت قراردادی عبارتست از التزام متعهد به جبران خسارتی که در نتیجه عدم اجرای قرارداد به طرف او وارد می­ شود. فرض قانون آن است که هرجا قراردادی انجام نشود، مستند به فعل مدیون است مگر اینکه او بتواند آن را به قوه قاهره یا فورس ماژور نسبت داده و تقصی ...

کرونا و تعلیق اجرای قانون

ماده پنجم مکرر قانون صدور چک مقرر می دارد: بعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن چک و پس از گذشت 24 ساعت کلیه بانک ها و مؤسسات اعتباری مکلفند تا زمان رفع سوء اثر از چک، صادرکننده را از کلیه خدمات بانکی محروم کنند. این تکلیفی قانونی است که برای همگان لازم ا ...

اضافه یا کسر مساحت مبیع (1)

استدلال دادگاه در محکوم‌کردن فروشنده ملک به پرداخت مازاد بهای مورد معامله در شرایطی که متراژ مبیع، کم‌تر از میزان معین‌شده در قرارداد درآمده است: دریافت مازاد ثمن بر قیمت مبیع توسط فروشنده نوعی دارا شدن غیرعادلانه است ، در عرف معاملات امروزی، ...

ابطال مزایده (1)

 دادنامه شماره 910997511290857-20/6/1391 پرونده شماره 900633 شعبه 34 دادگاه عمومی حقوقی مشهد اهم نکات حقوقی: دعوای ابطال عملیات اجرایی؛ ماهیت مزایده و اثر نقض برخی از تشریفات غیرمؤثر؛ اثر قواعد عمومی قراردادها در تحلیل مزایده؛ ...

سرقفلی (2)

چکیده: از آنجا که سرقفلی اماکن تجاری، امر مستقلی نبوده بلکه امری تبعی است که به تبعیت از قرارداد اجاره برای مستأجر ایجاد می‌گردد بنابراین در صورت عدم وجود قرارداد اجاره، سرقفلی و حق کسب، پیشه و تجارت نیز منتفی است. همچنین این حق تبعی مالی، مستقلا ...