حقوق کار

حقوق کار مهتاب سحابی سلطانزاده یکی از اصلی ترین و اساسی ترین روش های اداره یک سازمان ،موسسه ،شرکت و یا یک اجتماع ، مدیریت صحیح و قانونی نیروی انسانی سازمان است و انعقاد قرارداد های صحیح و اصولی به موجب قوانین و آئین نامه های مربوطه است . ی ...

تأمین اجتماعی

تأمین اجتماعی شیما مهدوی عرب تنظیم روابط شرکت ها با سازمان تأمین اجتماعی اکنون چالشی پیش روی همگان است؛ به نحوی که این سازمان در پی بهره کشی از فعالین اقتصادی مشغول به فعالیت در تمامی حوزه هاست . صرف نظر از مشکلات شرکت ها در باب تنظیم لیست ...

کرونا و تعلیق اجرای قانون

ماده پنجم مکرر قانون صدور چک مقرر می دارد: بعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن چک و پس از گذشت 24 ساعت کلیه بانک ها و مؤسسات اعتباری مکلفند تا زمان رفع سوء اثر از چک، صادرکننده را از کلیه خدمات بانکی محروم کنند. این تکلیفی قانونی است که برای همگان لازم ا ...

اصل 170 قانون اساسی

ترافعی بودن دادرسی و عمل نکردن به بخشنامه خلاف قانون رئیس قوه قضائیه که در نوع خود آموزنده است. علی صابری پیش تر بارها نوشته ام که گرچه بخشنامه های رئیس قوه در دیوان عدالت قابل ابطال نیست اما دادگاه عمومی صالح به رسیدگی به اینگونه درخواست هاست ...