رأی های فره مند

موجب افتخار است که دکتر جعفری تبار با بیان زیبای خویش به این رأی ملی توجه کرده اند و بدون فروتنی من برگی هستم از این شاخه. پس به عنوان دانشجوی دانشکده حقوق دانشگاه تهران و شاگرد معنوی دکتر جعفری تبار به وجود ایشان و دوستی با ایشان و توجهشان به این د ...

خون های آلوده

رئیس ارجمند قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران با درود و سپاس به آگاهی می رسانم چنان که می دانید اینجانب علی صابری وکیل پایه یک دادگستری، عضو کانون وکلای دادگستری مرکز از سال 1381 بدین سو دادفر (وکیل) بیشتر دادخواهان در پرونده خون های آلوده نامور ...