زیان دیرکرد پرداخت (15)

ارز ،دیرکرد ویک دادنامه – علی صابری با سپاس از ایمان تیرداد که دادنامه را به من سپرد . این دادنامه ها دستاورد پی گرفت علاقه من است به انعکاس اندوخته های نظری در عمل وتبدیل شدن آنها به آموزه چنانکه دادنامه های ابلاغ شده به دفترم برای کارآموزانم ...

زیان دیرکرد پرداخت (14)

با سپاس از محمد بزرگ پناه. جمعه 13 دی 92 حدود ساعت 20 که به دلیل آخر هفته بودن به ظاهر فرد باید با خانواده بگذراند وبهترین فرصت است انسان به علاقه های ورزشی فرهنگی خویش برسد. جلوی تالار وحدت منتظر ورود بودم که یکی از هم دانشگاهی های پیشین که در م ...

زیان دیرکرد پرداخت (13)

این ستون بیشتر علمی است تا صنفی اما موضوعات صنفی نیز درهم وبرهم ارائه می شوند هنوز که صحبت دوست دانشمند مرتضی شهبازی نیا را گوش نداده ام وپژوهشی ننوشته ام .در فاصله آن نوشته و نوشته کنونی دادنامه شعبه 15 دادگاه استان را که حاکمانه تجدیدنظرخواهی خارج ...

زیان دیرکرد پرداخت (12)

آموخته ها واندوخته های یک وکیل علی صابری باسپاس از مهدی شیرخانی و پیشکش به خود او . دادنامه روشن است. فرضی را دربردارد که خواهان مدعیست مساحت ملک فروخته شده به وی کمتر از آن چیزی است که در مبایعه نامه قید شده و بر حسب متراژ کسری، کسر از ثمن ...

زیان دیرکرد پرداخت (11)

علی صابری پیشکش به نام و یاد خاطره ی استاد کاتوزیان و با سپاس از محسن ایزانلو و کامران آقایی . ماجرای اصلی برگرفتن و آوردن نوشته از کتب را به مناسبتی در نوشته وجه التزام در حقوق ایران (4) نگاشته ام و خوانده اید .استاد کاتوزیان در کتاب آمده در ...

زیان دیرکرد پرداخت (10)

علی صابری با سپاس از شیما مهدوی عرب و مصطفی کاظمی ماسوله . هنگام آغاز بحث زیان دیرکرد پرداخت  پرسش هایی را مطرح کردم و در گفتگو با یکدیگر تلاش کردیم رویه قضایی در این باره را جستجو کنیم، مطلب به درازا کشیده و خود زیر ستونی شده است برای تج ...

زیان دیرکرد پرداخت (9)

علی صابری با سپاس از همکارم آقای مهدی عزیززاده و پیشکش به همکار پیشکسوت حمید جنتی. این شماره دستاورد جلسه ای است که در تاریخ 2 اسفند 93 ساعت 15:00 میهمان دفتر حمیدخان جنتی بودم. همکاری پیشکسوت که با حمایت از جوانان و همت نوآموزان بویژه جناب عز ...

زیان دیرکرد پرداخت (8)

علی صابری به یاد استاد ناصر کاتوزیان و پیشکش به همسرش . دسترسی به نظریات مشورتی که این روزها تعداد چاپ شده آن در روزنامه رسمی بیشتر هم شده آسان است اما در پی گرفت این ستون و برای آنکه گرد آمده ای از دادنامه ها و نظرات را یکجا داشته باشیم ترجیح ...

زیان دیرکرد پرداخت (7)

علی صابری در این شماره نظریه مشورتی اداره حقوقی را که به تازگی در روزنامه رسمی چاپ شده برایتان می آورم فرضم بر آن است که تمام آنچه را در این بحث ها به درد میخورد گرد آورم از دادنامه ها گرفته تا ... . پرسش و پاسخ آن جدا از آنکه پاسخ درخور نقد است ...