حجر (2)

بسم الله الرحمن الرحیم بیماریهای روانی و نفش آن در بطلان قراردادها چکیده : اهلیت یکی از شرایط اساسی صحت معاملات طبق ماده 190 قانون مدنی می باشد و کسانی که فاقد اهلیت لازم برای معامله باشند در صورتی که اقدام به عقد قرارداد یا معامله ای بنمای ...

حجر (1)

برای این‌که بدانیم حجر به چه معناست و محجورین به چه کسانی گفته می‌شود به ماده 1207 قانون مدنی نگاهی می‌اندازیم. این ماده بیان می‌دارد: «اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند: 1-صغار 2- اشخاص غیر رشید 3- مجانین» معنای ...