اعاده دادرسی (2)

بندهای 3 و 4 ماده 426 آیین دادرسی مدنی و بند 4 ماده 371 همان قانون علی صابری با سپاس از علی افشار که دادنامه ها را به من داد. دادنامه ی شعبه ی 50 دادگاه تجدیدنظر را بخوانید به عنوان آخرین دادنامه این پرونده . اگر جای خریدار یا وکیل او بودید ...

اعاده دادرسی (1)

بند 3 ماده 426 آیین دادرسی مدنی و یک دادنامه بدون استدلال علی صابری با سپاس از مهدی شیرخانی که دادنامه ها را به من سپرد. به گفته های مهدی شیرخانی به نقل از موکلش که گفته است خواهانِ اعاده دادرسی، صاحب تالار معروف (ف) است و بسیاری از مقامات، ...