مقایسه اینکوترمز 2020 با نسخه 2010

مقایسه اینکوترمز 2020 با نسخه 2010 علی مجد نسخه جدید اینکوترمز که در سال 2020 توسط اتاق بازرگانی بین­ المللی (ICC) تهیه و منتشر شده همچون نسخه قبلی حاوی 11 اصطلاح مجزی بوده که در دو بخش دسته ­بندی شده­ اند. دسته اول در هر نوع روش حمل و نقل قاب ...

پوشش و عدم پوشش اینکوترمز

پوشش و عدم پوشش اینکوترمز محمدعلی مجد پس از گذشت چند ماه از ارائه نسخه جدید اینکوترمز توسط اتاق بازرگانی بین­المللی (ICC) اولین فکری که به طور طبیعی به ذهن متبادر می­شد، شرح تفاوتهای اینکوترمز 2020 با نسخه قبلی 2010 بود. این کاری است که به یار ...

تمایز بارنامه و راهنامه در تئوری و عمل

تمایز بارنامه و راهنامه در تئوری و عمل محمدعلی مجد بارنامه (Bill of Lading) و راهنامه (Sea Waybill) دو سند اصلی و شناخته شده حمل و نقل دریایی هستند که صرف نظر از نوع کالا و مقصد و مبدأ آن، مورد استفاده تجار و متصدیان حمل بار چه در سطح ملی و چ ...