آيين نامه اجرايي تبصره(١ ) ماده (٥) مكرر قانون صدور چك

تصویب ‌نامه شماره ۷۲۲۰۸/ت۵۶۵۷۹هـ مورخ ۱۳۹۸/۶/۱۲ هیئت وزیران وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت دادگستری- وزارت کشور وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۶/۶ به ...