باز پس دادن حساب ایام تصدی وکالت (16)

اگر ثابت شود که وکیل مصلحت موکل خود را در فروش آپارتمان رعایت نکرده و در نتیجه از شرط قانونی و تباتی وکالت تخلف کرده باشد عمل او فضولی و معامله انجام‌ شده باطل است. رای دیوان ✍️نظر به اینکه ثمن معامله‌های عرفی و غیررسمی معمولاً بیشتر از مبلغ ذ ...

باز پس دادن حساب ایام تصدی وکالت (13)

علی صابری در این موضوع دگرسانی آموزه ها و رویکردها فراوان است و دادنامه های گوناگونی را گرد آورده ام . آهنگ آن دارم که بر پایه ی یکی از آنها چیزی با نام « آونگ میان عرف و قانون » بنگارم شاید برای مجله ی مدرسه ی حقوق. اما هم اکنون یکی از د ...

باز پس دادن حساب ایام تصدی وکالت (12)

چکیده: اگر وکالت‌ در ضمن عقد لازم درج نشده باشد، اقدام موکل در انجام معامله نسبت به مورد وکالت فسخ عملی وکالت محسوب می‌شود. تاریخ رای نهایی: 1393/12/24 شماره رای نهایی: 9309970222801768 رای بدوی در خصوص دعوی خواهان‌ها آقایان1- ق ...