حجر (7)

کاهش بهره هوشی و اثر آن در تحقق حجر مسأله: بهره هوشی در صورتی که کمتر از مرز معین باشد، از اسباب تحقق سفاهت است. با این حال، اختیار دادگاه در اینکه این عامل، سبب حجر باشد، به قوت خود باقی است. بویژه در صورتی که حجر ثابت شود، با تردید نمی توان حکم ...

حجر (6)

  تاریخ شروع حجر در صورت عدم تعیین تاریخ توسط دادگاه الف) چنانچه دادگاه، علی‌رغم تکلیف قانونی امور حسبی در رأی راجع به اعلام حجر، مبادرت به تعیین تاریخ شروع حجر محجور ننماید، تاریخ حجر از تاریخ قطعیت دادنامه محاسبه می‌شود. ب) کسی که مد ...

حجر (5)

حدود اختیارات دادگاه خانواده در رسیدگی به دعوای حجر در رأی دیوان عالی کشور چکیده: دادگاه خانواده در رسیدگی به درخواست حجر و تحقیق جامع‌الاطراف در این‌ باره مبسوط الید بوده و باید به دلایل و مدارک ارائه‌شده راجع به آن رسیدگی نماید. شم ...

حجر (4)

معیار صدور حکم حجر به علت جنون درتاریخ : 1392/06/30 به شماره : 9209970909100222 چکیده رای ملاک صدور حکم حجر به علت جنون، محقق بودن آن در زمان صدور حکم است. خلاصه جریان پرونده در تاریخ ۳۰/۱/۸۹ دایره سرپرستی دادسرای عمومی اصفهان ط ...

حجر (3)

طریقیت داشتن نظریه کارشناسی در خصوص حجر درتاریخ : 1391/11/23 به شماره : 9109970909100486 موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور این نمونه رای که در شعبه ۳ دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: احوال شخصیه، حجر، ادله اثب ...

حجر (2)

درتاریخ : 1392/11/16  به شماره : 9209970906801586 چکیده رای عواملی که موجب اختلال شعور در فرد می‌گردد در صورتی بر عقل و شعور ذاتی او در تمیز خوب از بد مؤثر خواهد بود که پایدار باشد. بنابراین چنانچه به لحاظ وضعیت مزاجی و شدت و ضعف بیمار ...