ابطال یک ماده از شیوه نامه پذیرش درخواست اجرای اسناد رسمی در مورد چک در هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای شماره ۲۹۵۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۲۳ بهمن ۱۴۰۰۰ 5,107 خواندن این مطلب 5 دقیقه زمان میبرد شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۹۵۸    تاریخ دادنامه: ۱۲؍۱۱؍۱۴۰۰    شماره پروند ...