گزارش تصویری نشست علمی اخلاق حرفه ای، مسئولیت اجتماعی و خیر عمومی در کنشگری اجتماعی

یکشنبه 5 آذر 1402

💢انجمن حقوق شناسی💢

💢خانه اندیشمندان علوم انسانی💢

💢موسسه دادفران شکیبا 💢

One Response

دیدگاه شما