پاسداشت کرامت انسان در رویه قضایی

همانگونه که اکثر مخاطبین در جریان اند و نه تنها به کرات در وبسایت شخصی جناب آقای دکتر صابری و وب‌سایت مؤسسه حقوقی دادفران شکیبا بلکه در رسانه‌های دیگر نیز بدان پرداخته شد چندی پیش دادخواستی مبنی بر اذن در ازدواج توسط خانم مرضیه به طرفیت پدرش در شعبه ۲۷۸ دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مفتح ارائه گردید که پس از بررسی‌های صورت گرفته نهایتاً قاضی شعبه در اقدامی عجیب حکم به بطلان دعوی خواهان مستنداً به این امر که زوجین به دلیل معلولیت (نابینا) بودن آقا هم کفو هم نمی‌باشند صادر نمود. پس از صحبت‌های ایجاد شده پیرامون این دادنامه غیر اصولی و خلاف شأن انسانی، جناب آقای درویشی از وکلای همکار مؤسسه در یک‌اقدام‌ خیرخواهانه وکالت این دو عزیز را در مرحله تجدید‌نظر برعهده گرفت و با نگارش لایحه‌ای مستند و مستدل و ارائه دفاعیات شفاهی درخور و شایسته قادر به نقض دادنامه بدوی شد.

کوتاه سخن اینکه در نهایت دادگاه اذن به ازدواج این دو جوان را صادر و نامبردگان در حال حاضر در نهایت سلامت و خوشبختی مشغول به زندگی مشترک هستند.

لازم به ذکر نیست که این مهم محقق نمی‌گردید مگر با تلاش آقایان دکتر صابری و آقای درویشی و مهم‌تر از آن عزم راسخ و جدیت مرضیه و محمد در رسیدن به هدف‌شان که همان آغاز زندگی مشترک بود.

از این روی در جلسه هفتگی مؤسسه حقوقی  دادفران شکیبا در روز چهارشنبه مورخ ۲۲ آبان ۱۳۹۸ از مرضیه و محمد دعوت به عمل آمد تا با حضور پرمهرشان این موفقیت را با همراهان مؤسسه به جشن و شادی بنشینند. باشد که همت و عشق این دو عزیز تجربه‌ای باشد برای ما و دیگران تا تفاوت‌ها را زیرپا نهاده و در مسیر خود قدم‌های استوار و محکمی برداریم.

مؤسسه حقوقی دادفران شکیبا ضمن پافشاری بر لزوم دفاع از حقوق شهروندی، برای محمد و مرضیه طول عمر و زندگی‌ای سرشار از عشق و پیروزی آرزو می‌نماید.

دیدگاه شما