هنر خیابانی از مناظر حقوقی و جامعه شناسی

فايل صوتي پنجاهمین جلسه از مجموعه #یکشنبههایحقوق_شناسی
🔹نشست تخصصی هنر در خیابانهای شهر
🔹هنر خیابانی از مناظر حقوقی و جامعه شناسی
🔹یکشنبه ۲۲ دی ماه

خانه اندیشمندان علوم انسانی

سخنرانان: وحید آگاه، نسرین خنجری،کاوه رضوانی راد، محسن شهرنازدار

دبیر جلسه: تهمورث بشیریه

دیدگاه شما