مدیریت دعوی از سوی وکیل با نگاهی مدرن به مفاهیم روز علم مدیریت

گزارش سخنرانی جناب آقای مهدی چای بخش مورخ 22 آبان ماه 1398

به نام خدا

با هدف ارتقاء سطح کیفی حرفه وکالت، جلسه 22 آبان ماه با موضوع مدیریت دعاوی ساعت 15 در محل مؤسسه حقوقی دادفران شکیبا و با حضور همکاران محترم برگزار گردید. جلسه با طرح پرسشی در خصوص تفاوت میان دفاع و مدیریت دعوا آغاز گردید. پس از بیان مطالبی در خصوص اهمیت مدیریت دعوی، به ویژگی های استراتژی مناسب دعوی پرداخته شد. از جمله ی این موارد به اثر ماندگارتر، ظرفیت شکست ­پذیری و مبتنی بودن استراتژی بر توانایی های شخص اجراکننده و ضعف های طرف مقابل اشاره گردید. در ادامه ضمن بیان ضرورت طرح استراتژی پس از پی بردن به انتظارات موکل در هر دعوا به مراحل تدوین آن به شرح ذیل پرداخته شد:

1.گردآوری ادله و اطلاعات

2. بررسی اطلاعات و ادله جمع آوری شده

3.تعیین مبانی حقوقی مرتبط با موضوع دعوی

4. بررسی مبانی حقوقی مرتبط با موضوع دعوی

5. بررسی سایر روابط موثر میان موکل و طرف دعوی

6. بررسی آثار ورود یا عدم ورود به دعوی

در طول مدت سخنرانی حاضرین با بیان تجربیات و نقطه نظرات خود بر غنای بحث افزوده و در نهایت جلسه با جمع بندی سخنران محترم در ساعت 17 به اتمام رسید. مشروح این سخنرانی در قالب فایل صوتی بر روی سایت مؤسسه حقوقی دادفران شکیبا قابل دسترسی است.

دانلود فایل صوتی جلسه

دیدگاه شما