لیست بهترین سایت‌ های مجاز برای صحت سنجی اطلاعات

استعلام اهلیت و آخرین وضعیت شرکت ها: rrk.ir

بررسی صحت وکالتنامه‌ های تنظیمی در دفترخانه‌ ها: ssaa.ir

بررسی صحت وکالتنامه‌ های تنظیمی در کنسولگری یا سفارتخانه‌ ها: tak.mfa.ir

صحت‌سنجی اختراع ثبت‌ شده و برند تجاری: iripo.ssaa.ir

بررسی اعتبار گواهینامه مالیات بر ارزش افزوده: evat.ir

استعلام صحت اسناد مالکیت: estate.ssaa.ir

بررسی اصالت گوشی موبایل و قاچاق نبودن آن: hamta.ntsw.ir

استعلام سیم کارت تلفن همراه: mobileecount.cra.ir

سامانه استعلام ممنوع‌ الخروجی اجرای ثبت: exitban.ssaa.ir

استعلام وضعیت اعتبار چک صیادی: https://www.cbi.ir/EstelamSayad/19689.aspx

استعلام صحت کدپستی: epostcode.post.ir

دیدگاه شما