سوگداشت

كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة

دوست و همکار گرانمایه

جناب آقای دکتر علی صابری

درگذشت مادر گرامیتان به قدری ناگهانی بود که همه ما را در بهت و اندوه فرو برد.

می دانیم که ما را در غم خود شریک خواهید داشت و یقین داریم که خداوند متعال همچون همیشه در ناملایمات روزگار، شما را سربلند نگاه خواهد داشت.

مؤسسه حقوقی دادفران شکیبا

دیدگاه شما