سوگداشت

همکار محترم جناب آقای مقداد جبلی

حادثه سقوط هواپیمای مسافربری و حواشی ناشی از آن به خودی خود تأثر برانگیز بود و فقدان متخصصینی چون برادرزاده محترم جنابعالی به غم ناشی از حادثه می افزاید. این ضایعه را به جنابعالی و خانواده محترم و علی الخصوص جناب آقای دکتر محمد جبلی پدر ارجمند ایشان از صمیم قلب تسلیت عرض کرده و از خداوند متعال برای همگان صبر و آرامش آرزومندیم.

مؤسسه حقوقی دادفران شکیبا

دیدگاه شما