دیدار نوروزی

دوستان و همکاران گرامی

بر پایه ی رویکرد این چند سال برآنیم تا برای گفتن شادباش به یکدیگر گرد هم آییم.

زمان: چهارشنبه 20 فروردین 1399، ساعت 15 الی 17

مکان: یوسف آباد- خیابان چهارم- پلاک 3- واحد 7- مؤسسه حقوقی دادفران شکیبا

دیدگاه شما