رای هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک

به گزارش روابط عمومی دیوان عالی کشور، بنابر رای صادره از سوی اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور در جلسه مورخ 1400/4/1 مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک با توجه به مقررات خاص مقرر در قانون چک و قانون تجارت، تاريخ مندرج در چک است و نه تاریخ گ ...

رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص غرامات ناشی از مبیع مستحق للغیر

به گزارش روابط عمومی دیوان عالی کشور، بنابر رای وحدت رویه صادره از سوی اکثریت قاطع اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور در جلسه مورخ 1400/4/1 در خصوص مواردی که مبیع مستحق للغیر  در آمده و خریدار جاهل به این امر بوده است با عنایت به مواد 390 و 391 قانون ...

درج مبلغ و تاريخ توسط وراث دارنده چك سفيد امضا

تاریخ نظریه : 1400/03/08 شماره نظریه : 7/99/1925 شماره پرونده : 99-88-1925 ح چنانچه چکی سـفید امضاء یعنی بـدون درج مبلغ و تاریخ صادر شود و دارنده اصـلی فوت کند، آیا وارث یا ھر شـخص ثالثی میتوانـد بدون اطلاع و رضایت صادرکننده مبلغ و تاریخ را درج ...

آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران

در اجرای ماده ۷۵ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران و بنا به پیشنهاد رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، “آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران” به شرح مواد آتی است. فصل اول: کلیات مبحث اول: اختصارات و ...

دستورالعمل حفظ شان و منزلت کارکنان قوه‌قضائیه

در اجرای بند هفتم حکم ابلاغی مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۷ مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم حفظ حرمت و عزت قضات و سایر کارکنان قوه‌قضاییه و همچنین سیاست‌های کلی نظام برای حفظ شان و استقلال قضات مصوب ۲۷/۱۲/۱۳۸۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام، «دستورالعمل حفظ شان و منزلت کارکنا ...